Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Sekretariát dekana

Dekanské voľno

Abych umožnil účast studentům i zaměstnancům na vzpomínkovém shromáždění v pátek odpoledne v Bratislavě k uctění pietní vzpomínky na zavražděné Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou,

VYHLAŠUJI na pátek 9.3.2018 od 12.00 hodin DĚKANSKÉ VOLNO.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.
dekan fakulty

Prednáška na Právnickej fakulte

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta pozýva študentov, doktorandov, pedagógov a verejnosťna prednášky spojené s diskusiou na tému:

Senior ako obeť domáceho násilia a zraniteľný spotrebiteľ – súčasné výzvy právneho poriadku

Ľubica Gálisová,
prezidentka Fóra pre pomoc starším

Ing. Edita Flimelová,
Fórum pre pomoc starším