Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akad. roku 2019/2020 - vyššie ročníky

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2019/2020 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

Slávnostná imatrikulácia FZaSP TU

Vážení študenti 1. ročníka denného štúdia FZaSP TU

Slávnostná imatrikulácia sa uskutoční dňa 26.septembra 2018 v aule Pazmáneum , Univer. nám. č. 1 Trnava o:

1. Skupina Nácvik 13.00 hod. Imatrikulácia 13.30 hod

Študijné programy:

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Sociálna práca

2. Skupina  Nácvik 14.30 hod.  Imatrikulácia 15.00 hod

Študijné programy: