Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Slávnostná imatrikulácia FZaSP TU

Vážení študenti 1. ročníka denného štúdia FZaSP TU

Slávnostná imatrikulácia sa uskutoční dňa 26.septembra 2018 v aule Pazmáneum , Univer. nám. č. 1 Trnava o:

1. Skupina Nácvik 13.00 hod. Imatrikulácia 13.30 hod

Študijné programy:

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Sociálna práca

2. Skupina  Nácvik 14.30 hod.  Imatrikulácia 15.00 hod

Študijné programy:

Informácie o zápise do 1. roku štúdia na magisterský stupeň

Zápis pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia pre akademický rok 2018/19 sa uskutoční dňa 23.júla 2018 o 9.00 hodine v aule 5a1 na Rektoráte TU, Hornopotočná 23.

 

Na zápis je potrebné si priniesť 1 fotografiu  /rozmery 4 x 5,5 cm/, písacie potreby, doklad totožnosti, rozhodnutie o prijatí.

Na stránke fakulty FZaSP nájdete pod názvom „Dokumenty k zápisu do 1. ročníka štúdia“ nasledovné žiadosti: