Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Informácie o zápise do 1. roku štúdia na magisterský stupeň

Zápis pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia pre akademický rok 2018/19 sa uskutoční dňa 23.júla 2018 o 9.00 hodine v aule 5a1 na Rektoráte TU, Hornopotočná 23.

 

Na zápis je potrebné si priniesť 1 fotografiu  /rozmery 4 x 5,5 cm/, písacie potreby, doklad totožnosti, rozhodnutie o prijatí.

Na stránke fakulty FZaSP nájdete pod názvom „Dokumenty k zápisu do 1. ročníka štúdia“ nasledovné žiadosti:

Informácie o zápise

Zápis pre študentov 1. ročníka pre akademický rok 2018/19 sa uskutoční dňa 4.júla 2018 v aule  Trnavskej univerzity, Univerzitné nám. č.1, Trnava

 

Na zápis je potrebné si priniesť 1 fotografiu  /rozmery 4 x 5,5 cm/, písacie potreby, doklad totožnosti, rozhodnutie o prijatí.

Na stránke fakulty http://fzsp.truni.sk/legislativa-student nájdete pod názvom „Dokumenty k zápisu do 1. ročníka Bc. štúdia“ nasledovné žiadosti:

Oznam pre absolventov – bakalárov!

Slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov pre absolventov bakalárského štúdia sa uskutoční dňa

27. júna 2018 v aule TU (Univerzitné nám. č.1 – 1. poschodie).

 

 1. Skupina: Laboratórne vyšetrovacie metódy
  Nácvik 9.00 hod   Promócia 10.00 hod.
 2. Skupina sociálna práca, verejné zdravotníctvo
  Nácvik 11.00 hod.  Promócia o 12.00 hod.

 

Slávnostná promócia Mgr. štúdia

Slávnostná promócia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Mgr. stupeň sa uskutoční dňa 25.6.2018 v priestoroch MTF STU Trnava, Paulínska ulica 16.

 • 1.skupina – študijný odbor sociálna práca
  Nácvik  13.00 hod.   promócia 14.00 hod.
 • 2. skupina- študijný odbor verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  Nácvik 15.00 hod.   promócia 16.00 hod.

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu 2018

VYHLÁSENIE  DOPLŇUJÚCICH VOLIEB  do študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

V zmysle § 26 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 a § 4 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

 VYHLASUJEM

 DOPLŇUJÚCE VOĽBY