Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výročné správy o VVČ

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2009

 

Výročné správy o VVČ za roky 2010 – 2013 sú súčasťou Výročnej správy o činnosti FZaSP TU a dostupné sekcii Výročnej správy.