• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Voľné pracovné miesta

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 

prijme do pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas

 

Odborného referenta

pre ekonomické činnosti

 

Pracovný pomer na dobu určitú jeden rok (s možnosťou ďalšieho predĺženia).

 

Požiadavky:

  • ÚSO vzdelanie smer ekonomický,
  • znalosť práce s PC, (Word, Excel, PowerPoint),
  • znalosť zákonov o účtovníctve, dani z príjmu, o finančnej kontrole, zákona o rozpočtových pravidlách
  • ovládanie informačného systému SAP výhodou
  • výhodou prax a skúsenosti s prácou na ekonomickom úseku na VŠ
  • odborná prax: min. 2 roky

 

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady:

  • spoľahlivosť, pozornosť, analytické myslenie, komunikatívnosť,
  • bezúhonnosť.

 

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie na TU, ktorý je k stiahnutiu na webovej stránke TU https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov prijímame v písomnej forme najneskôr do 28.2.2020 na adresu:

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
Personálne oddelenie
Univerzitné nám. č. 1
917 01 Trnava

V Trnave, 14.2.2020