Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecká rada

Zoznam členov novo-kreovanej Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  schválenej AS FZaSP TU v Trnave dňa 23.1.2018 pre II. funkčné obdobie dekana FZaSP, prof. MUDr. Jaroslava  Slaného, CSc. s účinnosťou od 1.1.2018

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEDECKEJ RADY: 21
Interní členovia: 14
Externí členovia: 7

Interní členovia  Meno, priezvisko, tituly Odbor
predseda VR prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. sociálna práca
interní členovia prof. PhDr. Jana Levická, PhD.   sociálna práca
  prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. sociálna práca
  prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. verejné zdravotníctvo
  prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA verejné zdravotníctvo
  prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. ošetrovateľstvo
  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. sociálna práca
  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. ošetrovateľstvo
  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. verejné zdravotníctvo
  doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. verejné zdravotníctvo
  doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. ošetrovateľstvo
  RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
     
externí členovia prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. sociálna práca
  prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. verejné zdravotníctvo
  prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. ošetrovateľstvo
  doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH ošetrovateľstvo
  doc. PhDr. Alice Gojová, PhD. sociálna práca
  doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCP verejné zdravotníctvo
  MUDr. Daniel Žitňan, MPH verejné zdravotníctvo