Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Rozvrh hodín

  Konzultačné hodiny

Harmonogram akademického roka 2018 - 2019

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2018/2019

1. ročník Bc.  - PhDr. Pekarčíková Jarmila, PhD., MPH
2. ročník Bc. – Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
3. ročník Bc. - Mgr. Michaela Machajová, PhD.

1. ročník Mgr.- PhDr. Kristína Grendová, PhD.
2. ročník Mgr. - Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

 

Odborná Prax

Denné štúdium (2.bc, 3.bc) – Povinná odborná prax I., Povinná odborná prax II.

 

Denné štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE:
180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 19. október 2018
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 29.marec 2019 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)Externé štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE: 180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 29. jún 2018
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 30.november 2018 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)

 

Záverečné práce

Termín odovzdania záverečných prác: 29.3.2019 odovzdanie záverečnej práce so všetkými protokolmi + záznamník z praxe + prihláška na štátnice prácu sa odporúča nahrať do EZP s predstihom cca týždňa pre vygenerovanie kontroly originality

Témy záverečných prác

 

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

 

Šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).

 

Štátna záverečná skúška

 

Magisterské štátnice: 29.-30.5.2019
Bakalárske štátnice:4.-6.6.2019

 

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa starej akreditácie

 

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa novej akreditácie

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa starej akreditácie

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa novej akreditácie