Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

Konzultačné hodiny 2017 - 2018

 

Harmonogram štúdia

Zimný semester

Výučbové obdobie: 25. 9. 2017 – 16. 12. 2017

Skúškové obdobie: 16. 12. 2017 – 10. 2. 2018

Letný semester

Výučbové obdobie: 12.2. 2018– 5. 5. 2018

Skúškové obdobie: 7. 5. 2018 – 30.6. 2018

 

Štátne záverečné skúšky

Riadny termín: Mgr./denné št.: 22., 23., 24. 5. 2018

Riadny termín: Bc.: 29. 5. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do: 31.3.2018

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín: 26., 27. 6. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do: 15. 6. 2018

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín: 21., 22. 8. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do: 10. 8. 2018

 

Externí študenti Mgr. 2018/2019:

Štátne záverečné skúšky – riadny termín: Mgr./externé št.: 15.1 2019

Odovzdanie a nahratie práce do EZP do 30.10. 2018

1.opravný termín - 5.2. 2019 nahratie práce do EZP do 18.1. 2019

2.opravný termín - 20.5. 2019 nahratie práce do EZP do 29.4. 2019

 

Záverčné práce

  Témy záverečných prác 2018/2019

Témy pre doktorandské štúdium

  Témy pre doktorandské štúdium so začiatkom štúdia v šk. r. 2018/2019

 

Štúdijný program

  Študijný program Bc denné štúdium

  Študijný program Bc externé štúdium

  Študijný program  Bc. SP v zdravotníctve denné štúdium

  Študijný program Bc. SP v zdravotníctve externé štúdium

  Študijný program Mgr. denné štúdium

  Študijný program Mgr. externé štúdium

  Študijný program Mgr. RaOSS  denné štúdium

  Študijný program Mgr. RaOSS  externé štúdium

 

Vedúci ročníkov

  Vedúci ročníkov