Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

Konzultačné hodiny 2017 - 2018

 

Harmonogram štúdia

Zimný semester:

Výučbové obdobie: 24. 9. 2018 – 15. 12. 2018

Skúškové obdobie: 17. 12. 2018 – 9. 2. 2019

SPV: 17. 9. 2018 – 21. 9. 2018

Externé magisterské štúdium:

Štátne záverečné skúšky – riadny termín Mgr.: 15. 1. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 31. 10.2018

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín: 5. 2. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 25. 1. 2019

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín: 22. 5. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 1. 4. 2019

Zverejnenie tém záverečných prác: 31. 1. 2019

 

Letný semester:

Výučbové obdobie: 11. 2. 2019 – 4. 5. 2019

Skúškové obdobie: 6. 5. 2019 – 30. 6. 2019

SPV: 4. 2. 2019 – 8. 2. 2019

Štátne záverečné skúšky:

Denné štúdium, riadny termín Mgr.: 21., 22. 5. 2019

Externé štúdium 2. opravný termín Mgr.: 22. 5. 2019


Denné štúdium. riadny termín Bc.: 28. 5. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do: 1.4.2019


Štátne záverečné skúšky opravné Bc., Mgr.:

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:25. 6. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do14. 6. 2019

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:21. 8. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 5. 8. 2019

 

 

Záverčné práce

  Témy záverečných prác 2018/2019

Témy pre doktorandské štúdium

  Témy pre doktorandské štúdium so začiatkom štúdia v šk. r. 2018/2019

 

Štúdijný program

  Študijný program Bc denné štúdium

  Študijný program Bc externé štúdium

  Študijný program  Bc. SP v zdravotníctve denné štúdium

  Študijný program Bc. SP v zdravotníctve externé štúdium

  Študijný program Mgr. denné štúdium

  Študijný program Mgr. externé štúdium

  Študijný program Mgr. RaOSS  denné štúdium

  Študijný program Mgr. RaOSS  externé štúdium

 

Vedúci ročníkov

  Vedúci ročníkov