• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
vedúci katedry doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. MPH. 306 443 margareta.kacmarikova@truni.sk
zástupca vedúceho katedry Mgr. Machajová Michaela, PhD. 306  443 michaela.machajova@truni.sk
tajomník a koordinátor Erasmus+
PhDr. Grendová Kristína, PhD. MPH. 332 424  kristina.grendova@truni.sk
katedrový správca Mgr. Rafajdus Michal, PhD. MPH. 222 452  michal.rafajdus@truni.sk
koordinátor praxe PhDr. Pekarčíková Jarmila, PhD. MPH. 328 412 jarmila.pekarcikova@truni.sk
sekretariát Mgr. Nováková Marcela 204 470 marcela.novakova@truni.sk
         
zamestnanci prof. MUDr. Rusnák Martin, CSc. 223 491 martin.rusnak@truni.sk
  prof. MUDr. Rusnáková Viera,  CSc. MBA. 328  412 viera.rusnakova@truni.sk
  doc. PhDr. Kállayová Daniela, PhD. MPH. 328 412 daniela.kallayova@truni.sk
  doc. PhDr. Majdan Marek, MSc. PhD. 223 491 marek.majdan@truni.sk
  Mgr. Dominika Plančíková, PhD. 222 402 dominika.plancikova@truni.sk
  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 223 491 adriana.krsakova@truni.sk
  MUDr. Marián Streško, PhD.     marian.stresko@truni.sk
  MUDr. Ján Kuchta, PhD.     jan.kuchta@truni.sk
  prof. MUDr. Ondrušová Adriana, PhD. MPH. 223 491 adriana.ondrusova@truni.sk
  RNDr. Letanovský Peter, MPH.     peter.letanovsky@truni.sk
  doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH. 332 417 robert.ochaba@truni.sk
uvoľnená na výkon verejnej funkcie PhDr. Nemčovská Eva, PhD.     eva.nemcovska@truni.sk
vedecko - výskumní zamestnanci Mark Steven Taylor, Dr. 225a 415 mark.steven.taylor@truni.sk
externí zamestnanci prof. MUDr. Chmelík Bohumil, PhD. 328 412  
  JUDr. Mátejová Alena, PhD, MHA      
  Prof. MUDr. Anna Strehárová, CSc.      
         
interní doktorandi Mgr. Patrik Sivčo  A107 426 patrik.sivco@tvu.sk
  Mgr. Melichová Juliana  A107 426 juliana.melichova@tvu.sk
  Mgr. Prnová Janka A107 426 janka.prnova@tvu.sk
   Mgr. Adriana Plšková  A107 426 adriana.plskova@tvu.sk