• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Zápisnica z riadnych volieb do AS 22-24.10.2018

Zápisnica z riadnych volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Trnave, prebiehajúcich v dňoch 22. – 24.10.2018.

  Zápisnica