Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18

(pre študentov   v a.r. 2017/18 v 2. a 3. roč. Bc. stupňa a 2. roč. Mgr. stupňa)

 

Zápis pre študentou do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18 sa uskutoční písomnou formou v termíne od 21.8.2017 do 31.8.2017.

Študenti v tomto termíne sú povinní:

  • vytlačiť z MAISu výpis absolvovaných skúšok za akademický rok 2016/17
  • skontrolovať výpis – všetky zmeny, ktoré nie sú vo výpise, treba na výpis  farebne vyznačiť (chýbajúce známky, predmety, oprava známky ...) výpis podpísať
  • vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie (na internete fakulty v sekcii Štúdium – Organizácia štúdia –Žiadosti a vyhlásenia) – týka sa študentov denného štúdia
  • vyplniť tlačivo „Súhlas

Výpis a tlačivom „Čestného prehlásenia“ treba odovzdať (alebo zaslať) v termíne 21.8.- 31.8.2017 na Študijné odd. FZaSP TU.

Študenti, ktorí sú na spoplatnených študijných programoch a študenti v nadštandardnej forme štúdia sú povinní  od 1.9.2017 do 30.9.2017 zaplatiť školné na akademický rok 2017/18  podľa Vyhlášky rektora č.9/2016.(zverejnená na internete), kde máte zverejnené číslo účtu a na osobnom nastavení v MAISe, váš variabilný symbol pre rok 2017/18. Platba môže byť len bezhotovostným prevodom.

Všetky potvrdenia a prolongačné známky na nový akademický rok si môžete prísť zobrať na ŠO FZaSP od 7.9. 2017 na ŚO FZaSP TU. ŠO bude potvrdzovať najviac 4 potvrdenia o návšteve školy.

Prílohy:
  Potvrdenie
  Súhlas

 

Mgr. Ľubica Valčuhová, ŠO FZaSP TU