• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Začiatok výuky v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 na FZSP v odbore Ošetrovateľstvo

Začiatok výuky v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 na FZSP v odbore Ošetrovateľstvo:

  • 1.ročník, bakalársky stupeň, denná forma - 12.septembra 2016
  • 1. ročník, bakalársky stupeň, externá forma - 16.septembra 2016

Miestnosti a rozvrhy budú čoskoro upresnené.