Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výučba pre študentov MPH štúdia - katedra VZ

Výučba pre študentov MPH štúdia bude:

  • 1r. MPH 18.9.- 22.9.2017 miestnosť F 105
  • 2r. MPH 18.9.- 22.9.2017 miestnosť F 125