• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Školenia novoprijatých študentov

(študenti 1. ročníkov) na prácu s univerzitnými IS, informácie o štúdiu, CPŠ, knižnica, ŠO:

Dátum: 6. 9.2016

 Študijné programy Ošetrovateľstvo a Sociálna práca (1.ročníky – denné + externé štúdium bakalársky stupeň, magisterský stupeň - najmä študenti, kt. absolvovali Bc. stupeň na inej vysokej škole):

Dátum: 7. 9.2016

Študijné programy Laboratórne vyšetrovacie metódy a Verejné zdravotníctvo (1.ročníky – denné + externé štúdium bakalársky stupeň, magisterský stupeň - najmä študenti, kt. absolvovali Bc. stupeň na inej vysokej škole):

 

Miesto: Aula Pazmáneum (1. poschodie, budova FZaSP)

Časové rozpätie jednotlivých školení: od 8:00 do cca 12:00 hod.

Harmonogram školení:

8:00 – 9:00 - IS (Ing. Koricina)

9:00 – 10:00 - Informácie o CPŠ, o štúdiu (PhDr.Andrea Lajdová, PhD, vedúci katedier, študijní poradcovia, ročníkoví vedúci)

10:00 – 11:00 - informácie o knižničných službách (PhDr.Martinkovičová)

11:00 – 12:00 - študijné záležitosti (študijné oddelenie)

Účasť na školení je povinná pre všetkých študentov prvých ročníkov s výnimkou študentov Mgr. stupňa, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na FZaSP!!!