Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Predzápis predmetov na akademický rok 2019/2020

Predzápis a zápis Povinných (P), povinne voliteľných (PV), výberových (V), opakovaných predmetov (OP) a štátnicových predmetov-skúšok (ŠS) na akademický rok 2019/2020 bude prebiehať
1.4. 2019 8:00h. – 8.4. 2019 7:59h.  

V uvedenom termíne si študenti musia v systéme MAIS navoliť povinné, povinne voliteľné, výberové predmety  za zimný aj letný semester, predmety, ktoré ukončili hodnotením FX v zimnom semestri (opakované predmety) a študenti v končiacich ročníkoch aj štátnicové predmety.  

V každom semestri si študent zapisuje predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (v čl. 12 ods.5). Štandardná záťaž študenta na akademický rok je 60 kreditov. Dôslednosť pri zápise odporúčame všetkým študentom, hlavne však v končiacom roku štúdia, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam, príp. predĺženiu štúdia z dôvodu nezískania dostatočného počtu kreditov

Predzápis má informatívny charakter, kde sa zisťuje záujem o P, PVV,OP a ŠS predmety. Po kole predzápisu, bude kolo zápisu a je nutné, aby študent po predzápise a výbere predmetov si v zápise už definitívne navolil P (povinné), PV (povinne voliteľné), V (výberové), (opakované predmety) OP  a ŠS predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o tie, ktoré sa dostatočne nenaplnili počtom študentov.

Kolo zápisu bude spustené 29.4. 2019 8:00h. – 6.5.2019 7:59h..