Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pedagógovia ďakujú svojim študentom

Adventné obdobie oslovilo aj študentov 1. roč. bc. štúdia sociálna práca FZaSP TU v Trnave. „Duch Vianoc“ prišiel  do prostredia fakulty už v novembrovom období, vďaka zbierke sladkostí, ktorú organizovali študenti  v priestoroch FZaSP a v to dňoch od 09.11 do 04.12.2017. Študenti aj pedagógovia, ktorých akcia oslovila, darovali sladkosti, ovocie, ale  aj školské potreby.   Zbierka bola pôvodne určená pre deti v Krízovom centre v Trnave, vzhľadom na štedrosť darcov sa mikulášske balíčky ušli aj deťom v detskom domove v Trnave.  Čert, anjeli Mikuláš  a jeho pomocníci mali plné ruky práce, aby odmenili deti za básničky a pesničky, ktorými ich privítali.

Pedagógovia Katedry sociálna práca FZaSP v Trnave

Mikuláš na FZaSP Mikuláš na FZaSP