• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - Ochrana života XVII

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Vás pozýva na vedecko-odbornú konferenciu

 

OCHRANA  ŽIVOTA XVII:

Nová charta zdravotníckych pracovníkov výzva pre ochranu života

 

pod záštitou

poslankyne Európskeho parlamentu

 MUDr. Anny Záborskej

 a

 rektora Trnavskej univerzity v Trnave

prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.

Dátum a miesto konania

5. 11. 2018 (pondelok), Aula Pázmaneum,

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. č. 1, Trnava

  Pozvánka na konferenciu

  Pozvánka s návratkou