Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - Nové trendy v ošetrovateľstve V.

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pripravuje 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové trendy v ošetrovateľstve V.".

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné na konferenčnom portáli www.konferenciefzsp.truni.sk