Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - CIVILIZAČNÉ OCHORENIA III.

Medziodborové sympózium s medzinárodnou účasťou

organizované

 Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

a Fakultnou nemocnicou Trnava

 

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA III.

pod záštitou rektora Trnavské univerzity v Trnave

prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.

a

Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD.

predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 

Trnava, 8.novembra 2017, Aula Pázmaneum, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzitné nám. 1, Trnava

Program konferencie  - Civilizačné ochorenia III