• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha

Dňa 10.12. 2018  študenti 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo navštívili hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Cesta mala jasný cieľ – odbornú exkurziu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. V deň príchodu si každý sám zvolil ľubovoľný program. Na druhý deň sa zúčastnení študenti stretli s pani prodekankou doc. Putekovou a doc. Botíkovou pred ÚVN Praha, kde nás privítal nemocničný personál, ktorý nám prezentoval nemocnicu a následne ukázal niektoré oddelenia. Videli sme moderné metódy zdravotníckej starostlivosti na chirurgickej, internej klinike, gastroenterologickom pracovisku a emergency. Personál bol veľmi milí a sestry odpovedali na všetky naše otázky, ktoré sme im zo zvedavosti kládli. Praktickú výučbu na vysokej úrovni v ÚVN absolvujú študenti lekárskych a nelekárskych odborov z Karlovej lekárskej univerzity. Na jednom pracovisku vykonávajú prax maximálne traja  študenti.  

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha  

Ústredná vojenská nemocnica Praha poskytuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť, psychologickú poradňu všetkým vojenským veteránom z 2. Svetovej vojny aj súčasným, prípadné ich manželkám a vdovám. K rýchlej liečbe prispieva jednoduché, základné triedenie pacientov zdravotníckym personálom, bez prístrojového vybavenia ,,triáž“ -  START (Simply Triage and Rapid Treatment). Za zakladateľa triediaceho postupu pochádzajúceho z vojnovej medicíny môžeme považovať Nikolaja Ivanoviča Pirogova, ktorý rozdelí pacientov do piatich skupín podľa potreby poskytnutia zdravotníckej starostlivosti.

Pre poskytovanie bezpečnej starostlivosti má každý pacient na ruke náramok s menom a dátum narodenia, ktorý podľa troch farebných variácií určuje možné komplikácie.

UVN PrahaSestrám administratívnu prácu uľahčuje ,,čítačka“, ktorú používajú pri podávaní liečby. Čiarový kód lieku, pacienta sestra oskenuje a v čítačke potvrdí podanie. Systém sestru upozorní na liek, ktorý pacient prípadne nemá naordinovaný. Toto sú v krátkosti zaujímavostí, ktoré nás zaujali v ÚVN Praha. Zvyšok pobytu bol veselý a užili sme si aj Karlov most, orloj, múzeá, Pražský hrad, vianočné trhy a nákupy. Oddýchli sme si od štúdia a nabrali energiu, aby sme sa opäť vrátili k povinnostiam.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha

Alexandra Lampeka, študentka 3. ročníka Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v študijnom programe Ošetrovateľstvo