• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

VYHLASUJEM DOPLŇUJÚCE VOĽBY
do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.


Voľby sa budú konať v dňoch 19.– 21. 10. 2016 v čase 9,00 - 12,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí, v budove FZaSP TU na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave.
V doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave budú volení 2 zástupcovia študentskej časti z členov akademickej obce TU FZaSP. V Trnave, dňa 14.09.2016

viac info tu.