Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Diplomy z 1 opravného termínu

Absolventi, ktorí ukončili štúdium v 1. opravnom termíne, si môžu prísť prevziať na študijné oddelenie č. dv. 204 diplomy v termíne od 18.7. do 21.7.2017 vždy od 8.00 - do 11.00 hodiny, po uvedenom termíne vždy stredu.