• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

DETI - DEŤOM

V priestoroch ošetrovateľských techník v PKaLD sme dňa 11. 12. 2018 privítali oddiel skautov - ,,Vydier“ vo veku od 6 do 8 rokov pod vedením Ľ. Šarkozyho a P. Dobríka, ktorí sú súčasťou Skautského zboru – Federácie skautov Európy Jána Pavla II v Trnave a doc. PhDr. Mgr. Patrície Dobríkovej, PhD. et PhD. Študentky 3. ročníka Orijana Krajčík, Barbora Jevičová, Zlatica Olexová a Veronika Hricová, pod vedením PhDr. Aleny Dziackej, PhD. im demonštrovali poskytovanie prvej pomoci na modelových situáciách. Podujatie pre malých poslucháčov bolo poučné a za záchranu človeka boli odmenení keramickým ,,srdiečkom“.    

Mladí skauti priniesli kamarátom na detské oddelenie svoje obľúbené hračky.  

,,Aj to je prejav bezhraničnej empatie a ľudskosti“.

PKaLD deti detom FZaSP PKaLD deti detom FZaSP