• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Akademický senát 2018 - ustanovujúce zasadnutie

Predseda AS TU FZaSP si Vás dovoľuje Vás pozvať na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa bude konať 3. decembra 2018 o 11,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP na Univerzitnom námestí 1, Trnava.

  pozvánka