Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Legislatíva

Dokumenty k zápisu do 1. ročníka

  Preukaz študenta

  Žiadosť o ubytovanie

  Splnomocnenie na zápis

  Očkovací preukaz

 

Dôležité dokumenty

  Vyhláška dekana č.1/2018 - O zápise študenta na ďalšie obdobie štúdia

  Vyhláška dekana č.4/2018 - O kritériách pre priznanie motivačného štipendia pre študentov TU FZaSP

  Vyhláška dekana č.4/2017 - Pre ukončenie štúdia I. a II. stupňa štátnou skúškou - Účinnosť sa skončila schválením nového Študijného poriadku TU v Trnave platným od 1.9. 2018

  Vyhláška dekana č.5/2017 - Pre MPH špecializačné vzdelávanie - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

  Vyhláška dekana č.7/2017 - Vyhláška dekana o zápise študenta na štúdium

  Smernica dekana č. 2/2014 - pre ukončenie štúdia I. a II. stupňa štátnou skúškou - Účinnosť sa skončila schválením nového Študijného poriadku TU v Trnave platným od 1.9. 2018