Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra ošetrovateľstva

25. marec - Deň počatého dieťaťa, alebo – na každom živote záleží

25. marec - Deň počatého dieťaťa je medzinárodný deň spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Jeho ustanovenie vyhádzalo z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. Dôraz na jedinečnosť každého človeka vyzdvihla i velikánka 20. storočia Matka Tereza pri preberaní Nobelovej ceny za mier 11. decembra 1979 v Oslo a to slovami: „Dieťa je najväčší Boží dar pre rodinu, pre národ, pre svet.“ A to aj dieťa ešte nenarodené, ktoré je fyzicky slabé, bezbranné, takže nemá ani to minimum obrany, akú predstavuje plač novorodenca.

Vedecko – odborná konferencia

Dňa 16. marca 2019 sa na pôde Trnavskej univerzity v aule Pazmaneum konala vedecko – odborná konferencia sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad konferenciou prevzali prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová dipl. p.a. a dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD. Konferencia organizovaná SKSaPA v spolupráci s Regionálnou komorou SKSaPA Trnava, FZaSP TU a Fakultnou nemocnicou Trnava sa tešila hojnej účasti sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.

KARDIOTÁBOR 2019

V priebehu zimného semestra sme dostali ponuku od docentky Putekovej, ktorá nás učí  predmet „Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve“, že sa môžeme zúčastniť „Kardiotábora na  Duchonke“.  Spoluprácu s detským Kardiocentrom  sprostredkovala doc. Puteková  s MUDr. Mariánom Hrebíkom, MPH- námestníkom generálneho riaditeľa pre DKC, námestníkom generálneho riaditeľa pre LPS pracoviska DKC. Zaujala nás nielen samotná ponuka, ale aj výhoda, že účasť v Kardiotábore môžeme realizovať počas prázdninovej praxe.

Návšteva Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici

Dňa 28.2. 2019 navštívili Strednú zdravotnícku školy v Považskej Bystrici tri študentky 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za účelom reprezentovať svoj odbor a motivovať budúcich maturantov k štúdiu na vysokej škole. Odprezentovali dve prezentácie o škole a študentskom živote, ktorý na maturantov čaká. Žiaci sa aktívne zapájali, počúvali a pýtali sa. Zaujímali ich najmä otázky týkajúce sa ubytovania, stravovania a praxe.

Návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni

Dňa 5.12. 2018 sa konala návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni. Exkurzie v Kuratoriu sa zúčastnilo 6 študentiek 2.ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva, ktoré ju vyhrali na Konferencii Nové trendy v ošetrovateľstve V. Študentky navštívili zariadenia Haus Mariahilf a Haus Wieden.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb

Dňa 15.11.2018 sa študenti prvého a druhé ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva Trnavskej univerzity spolu so svojimi vyučujúcimi PhDr. Oľgou Kabátovou PhD., PhDr. Andreou Lajdovou, PhD. a doc. PhDr. Silviou Putekovou PhD. zúčastnili exkurzie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha

Dňa 10.12. 2018  študenti 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo navštívili hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Cesta mala jasný cieľ – odbornú exkurziu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. V deň príchodu si každý sám zvolil ľubovoľný program. Na druhý deň sa zúčastnení študenti stretli s pani prodekankou doc. Putekovou a doc. Botíkovou pred ÚVN Praha, kde nás privítal nemocničný personál, ktorý nám prezentoval nemocnicu a následne ukázal niektoré oddelenia.

DETI - DEŤOM

V priestoroch ošetrovateľských techník v PKaLD sme dňa 11. 12. 2018 privítali oddiel skautov - ,,Vydier“ vo veku od 6 do 8 rokov pod vedením Ľ. Šarkozyho a P. Dobríka, ktorí sú súčasťou Skautského zboru – Federácie skautov Európy Jána Pavla II v Trnave a doc. PhDr. Mgr. Patrície Dobríkovej, PhD. et PhD. Študentky 3. ročníka Orijana Krajčík, Barbora Jevičová, Zlatica Olexová a Veronika Hricová, pod vedením PhDr. Aleny Dziackej, PhD. im demonštrovali poskytovanie prvej pomoci na modelových situáciách.