Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre študentov

Študiný referát - kontakt

Aktuality

Prezentuj výsledky svojej vedeckej práce a prihlás sa na SVOČ

 Najlepšie práce SVOČ budú ocenené jednorazovým štipendiom vo výške

1. miesto – 300 €

2. miesto – 200 €

3. miesto – 100 €

 

Dôležité termíny:

  • prihlášku na SVOČ  a vypracovanú SVOČ prácu je potrebné odovzdať na príslušný sekretariát katedier najneskôr do
  • 23. marca 2018 – odbor sociálna práca
  • 3. apríla 2018 – odbory LVM, VZ, OŠE

 

fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  v dvoch kolách

Slovak

Oznam pre študentov 1. ročníka

Slávnostná imatrikulácia pre študentov 1 ročníka Bc. stupňa sa uskutoční dňa 27.9.2017 v Aule Pazmáneum , Univerzitné nám. č.1, Trnava

Začiatok imatrikulácia je :

odbory Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo

Nácvik o 8.00             Imatrikulácia o 9.00 hod.

Odbory ošetrovateľstvo a sociálna práca

Nácvik 10.10              Imatrikulácia o 11,00 hod.

Počas imatrikulácie nebude prebiehať výuka.

Slovak

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18

(pre študentov   v a.r. 2017/18 v 2. a 3. roč. Bc. stupňa a 2. roč. Mgr. stupňa)

 

Zápis pre študentou do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18 sa uskutoční písomnou formou v termíne od 21.8.2017 do 31.8.2017.

Študenti v tomto termíne sú povinní:

Slovak

Zápis do prvého ročníka magisterského štúdia

Zápis do 1. ročníka štúdia – magisterského stupňa na akademický rok 2017/18 sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva a  sociálnej práce TU dňa 9.8.2017 o 9.00 hodine v aule univerzity , Univerzitné nám. č.1, Trnava.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnené doklady:

Žiadosť o vystavenie preukazu študenta (študenti, ktorí preukaz študenta na TU majú, len zaplatia prolongáciu):

http://www.truni.sk/preukaz-studenta

Slovak