• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre študentov

Študiný referát - kontakt

Mgr. Dušana Horváthová
033/5939449, dusana.horvathova@truni.sk

Bakalársky stupeň:
Odbor Ošetrovateľstvo - denná forma
Odbor Verejné zdravotníctvo -  denná forma
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy - denná forma
Doktorandské štúdium:
Odbor Sociálna práca - denná + externá forma
Odbor Verejné zdravotníctvo– denná + externá forma
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy – denná + externá forma
Sociálne štipendium

Ing. Gabriela Gašparíková
033/5939450, gabriela.gasparikova@truni.sk

Bakalársky stupeň:
Odbor Sociálna práca - denná + externá forma
Magisterský stupeň:
Odbor Sociálna práca - denná + externá forma
Odbor Verejné zdravotníctvo – externá forma
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy - externá forma
Špecializačné štúdium: MPH, Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Ing. Zuzana Orelová
033/5939450, zuzana.orelova@truni.sk

Bakalársky stupeň:
Odbor Ošetrovateľstvo externá forma
Odbor Verejné zdravotníctvo – externá forma
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy - externá forma
Uchádzači o štúdium: (prihlášky na štúdium)
bakalársky + magisterský stupeň, denná + externá forma
Ubytovanie

Stránkové hodiny

Pondelok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Utorok:  10.00 hod. – 12.00 hod.  a  13.00 hod – 14.00 hod.
Streda: 09.00 hod. – 11.00 hod.  a  13.00 hod. – 14.00 hod.
Štvrtok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: nestránkový deň

 

Žiadosti ( zanechanie, prerušenie, sociálne štipendium)si prosím podávajte na podateľňu v budove RTU Hornopotočná 23

 

Aktuality

Vydávanie bakalárskych a magisterských diplomov

Odovzdávanie bakalárskych a magisterských diplomov absolventom, ktorí úspešne  urobili štátne záverečné skúšky  v AR 2019/20 v 1. termíne, bude prebiehať formou osobného prevzatia na študijnom oddelení a to v čase:

23.06.2020 - 09.00 hod. - 11.00 hod. a 13.00 hod. - 15.30 hod.

24.06.2020 - 08.00 hod. - 11.00 hod.  a 13.00 hod. - 15.30 hod.

25.06.2020 - 13.00 hod. - 15.30 hod.

26.06.2020 - 08.00 hod. - 11 hod.

Predzápis a zápis predmetov na AR 2020/2021

Dobrý deň študenti, dávam do pozornosti dôležité informácie zápisu predmetov na AR 2020/2021, ktoré bude prebiehať v dvoch kolách.

Predzápis  Povinných (P), povinne voliteľných (PV), výberových (V), opakovaných predmetov (OP) a štátnicových predmetov-skúšok (ŠS)

na akademický rok 2020/2021   bude prebiehať  

24.4. 2020 8:00h. – 4.5.2020 7:59h.

Prihlás svoju študentskú vedeckú prácu na SVOČ – tento rok bude online !

Milí študenti, keďže sa vzhľadom na pandémiu tento rok neuskutoční štandardné fakultné kolo SVOČ, rozhodli sme sa, že vyhlásime online verziu. Študenti všetkých katedier môžu poslať svoj príspevok v podobe vedeckého článku spolu s prihláškou do 20.5.2020. Podrobné informácie Vám poskytnú fakultní koordinátori SVOČ.

Príspevky prejdú recenzným konaním a najlepšie budú ocenené štipendiom. Zo všetkých prác bude zostavený a publikovaný zborník vedeckých príspevkov SVOČ.

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

Magisterské promócie FZaSP TU

Dňa 19.2. 2020 boli na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce slávnostne promovaní úspešní absolventi Magisterského externého štúdia v programoch: Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Zoznam kandidátov do študentskej časti AS TU

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity

  1. Bc. Vladimír Filipovič - 1.ročník magisterské štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  2. Peter Gába - 3.ročník bakalárske štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  3. Vanesa Chebenová - 3.ročník bakalárske štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  4. Mgr. Patrik Sivčo - 2.ročník doktorandské štúdium, odbor verejné zdravotníctvo