Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Slávnostné otvorenie nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU
17.10.2017

Dňa 5. októbra 2017 FZaSP TU v Trnave  slávnostne otvorila nový Pavilón klinických a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Imarikulacie na FZaSP 2017
3.10.2017

Dňa 27.9.2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníkov Bc. stupňa.  Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Trnavskej univerzity v Trnave.

9.5.2017

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia RES SOCIALIS: Sociálna práca v meniacej sa Európe. Konferencia sa konala pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

2.5.2017

V dňoch 20.4. a 21.4.2017  na základe iniciatívy doc. RNDr. Martiny Horváthovej, PhD. z Katedry LVM navštívili TU FZaSP  štyria vrcholoví predstavitelia Vysokej školy odborných zdravotníckych štúdií v Belehrade na čele s dekanom prof. dr. Dejanom Mitrašinovićom.

23.3.2017

Napriek tomu, že prejavy rasovej, náboženskej a národnostnej neznášanlivosti na Slovensku za posledné roky prekvitajú, poznáme ich len ako vyjadrenia radikálov či populistov.