• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Deň otvorených dverí 2019
24.1.2019

Dňa 23.1. 2019 prebiehal na FZaSP TU "Deň otvorených dverí".

23.1.2019

Vedenie fakulty a členovia Akademického senátu fakulty sa stotožňujú s obsahom vyhlásení slovenských vysokých škôl, jednoznačne odsudzujúcich bagatelizovanie prípadu spôsobu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu NR SR, a tento spôsob nadobudnutia  jeho vysokoškolského titulu považujú za ne

návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni
23.1.2019

Dňa 5.12. 2018 sa konala návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni. Exkurzie v Kuratoriu sa zúčastnilo 6 študentiek 2.ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva, ktoré ju vyhrali na Konferencii Nové trendy v ošetrovateľstve V.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb
23.1.2019

Dňa 15.11.2018 sa študenti prvého a druhé ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva Trnavskej univerzity spolu so svojimi vyučujúcimi PhDr. Oľgou Kabátovou PhD., PhDr. Andreou Lajdovou, PhD. a doc. PhDr. Silviou Putekovou PhD.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha
8.1.2019

Dňa 10.12. 2018  študenti 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo navštívili hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Cesta mala jasný cieľ – odbornú exkurziu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. V deň príchodu si každý sám zvolil ľubovoľný program.