Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb
23.1.2019

Dňa 15.11.2018 sa študenti prvého a druhé ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva Trnavskej univerzity spolu so svojimi vyučujúcimi PhDr. Oľgou Kabátovou PhD., PhDr. Andreou Lajdovou, PhD. a doc. PhDr. Silviou Putekovou PhD.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha
8.1.2019

Dňa 10.12. 2018  študenti 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo navštívili hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Cesta mala jasný cieľ – odbornú exkurziu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. V deň príchodu si každý sám zvolil ľubovoľný program.

PKaLD deti detom FZaSP
18.12.2018

V priestoroch ošetrovateľských techník v PKaLD sme dňa 11. 12. 2018 privítali oddiel skautov - ,,Vydier“ vo veku od 6 do 8 rokov pod vedením Ľ. Šarkozyho a P. Dobríka, ktorí sú súčasťou Skautského zboru– Federácie skautov Európy Jána Pavla II v Trnave

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.
13.11.2018

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.

Florence roka 2018
6.11.2018

Tento rok sa do súťaže Florence roka 2018 dostali 4 študenti zo 182 prihlásených. Náš názor na súťaž je veľmi pozitívny. Neľutujeme nič, napriek tomu, že sme sa neumiestnili na  žiadnom mieste.