Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Návšteva Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici
5.3.2019

Dňa 28.2. 2019 navštívili Strednú zdravotnícku školy v Považskej Bystrici tri študentky 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za účelom reprezentovať svoj odbor a motivovať budúcich maturantov k štúdiu na vysokej škole.

Pozvánka na Týždeň fakulty FZaSP
4.3.2019

V dňoch 11.-13.03.2019 v čase  od 9,00 – 12,00 hod.  TU FZaSP v Trnave pripravuje akciu „Týždeň fakulty“.

Deň otvorených dverí 2019
24.1.2019

Dňa 23.1. 2019 prebiehal na FZaSP TU "Deň otvorených dverí".

23.1.2019

Vedenie fakulty a členovia Akademického senátu fakulty sa stotožňujú s obsahom vyhlásení slovenských vysokých škôl, jednoznačne odsudzujúcich bagatelizovanie prípadu spôsobu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu NR SR, a tento spôsob nadobudnutia  jeho vysokoškolského titulu považujú za ne

návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni
23.1.2019

Dňa 5.12. 2018 sa konala návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni. Exkurzie v Kuratoriu sa zúčastnilo 6 študentiek 2.ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva, ktoré ju vyhrali na Konferencii Nové trendy v ošetrovateľstve V.