Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Týždeň fakulty - Trnavský samosprávny kraj
19.3.2019

Dňa 13.3. 2019 sa uskutočnil posledný deň „Týždňa fakulty“ v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej 10 Trnava. Zamestnanci i klienti VÚC prejavili veľký záujem o poskytované služby všetkých štyroch katedier fakulty.

Exkurzia_Štátny archív
19.3.2019

Dňa 18. 3. 2019 sme sa v rámci predmetu História ošetrovateľstva zúčastnili exkurzie v Štátnom archíve v Trnave. Jeho hlavnou úlohou je starostlivosť o archívne dokumenty, pod čím sa rozumie zhromažďovanie a bezpečnosť cenných dokumentov.

Kardiotabor FZaSP Duchonka 2019
19.3.2019

V priebehu zimného semestra sme dostali ponuku od docentky Putekovej, ktorá nás učí  predmet „Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve“, že sa môžeme zúčastniť „Kardiotábora na  Duchonke“.  Spoluprácu s detským Kardiocentrom  sprostredkovala doc. Puteková  s MUDr.

Týždeň fakulty - Mestská poliklinika Družba
14.3.2019

Dňa 12.3.2019 sa v rámci Týždňa fakulty v Mestskej poliklinika Družba, Trnava v čase 9.00-13.00 uskutočnilo merania glykémie a cholesterolu, krvného tlaku, spirometrie, nácvik a ukážka prvej pomoci, nácvik a ukážka správnej dezinfekcie a hygieny rúk a sociálne poradenstvo.

Týždeň fakulty - Obchodný dom Jednota
12.3.2019

Týždeň fakulty sa začal v pondelok 11.3.2019 v Obchodnom dome Jednota. O služby a merania, ktoré poskytovali študenti a zamestnanci fakulty prejavila verejnosť veľký záujem.