• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work
12.11.2019

V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS).

Vedecká konferecnia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.
8.11.2019

Dňa 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 25.