Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Týždeň fakulty-Katedra verejného zdravotníctva - Poradňa zdravia

Týždeň fakulty-Katedra verejného zdravotníctva - Poradňa zdravia

Vo štvrtok 22. 3. 2018 Katedra verejného zdravotníctva a Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve organizovala Poradňu zdravia, ktorej sa mohli zúčastniť nielen študenti Trnavskej univerzity, ale aj široká verejnosť. Návštevníci mali možnosť absolvovať priamo na FZaSP, na jednotlivých stanovištiach bezplatné vyšetrenia zdravotných parametrov.

Pomocou diagnostickej váhy sa zisťovali hodnoty telesného tuku, vody v tele, kostí a BMI. Špeciálnym prístrojom Refloktron Plus si návštevníci mali možnosť overiť hodnoty glukózy, cholesterolu a triglyceridov v krvi.

Taktiež im boli ponúknuté merania krvného tlaku, spirometrie, stresovej záťaže a možnosť vyskúšať si správnu techniku dezinfekcie rúk. Po každom vyšetrení absolvovali odborné poradenstvo, kde im boli vysvetlené jednotlivé namerané hodnoty.

Týždeň fakulty-Katedra verejného zdravotníctva - Poradňa zdravia Týždeň fakulty-Katedra verejného zdravotníctva - Poradňa zdravia Týždeň fakulty-Katedra verejného zdravotníctva - Poradňa zdravia Týždeň fakulty-Katedra verejného zdravotníctva - Poradňa zdravia