Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Týždeň fakulty-Katedra sociálnej práce

Aj Katedra sociálnej práce sa zapojila do Týždňa fakulty. Každoročne sa tretí marcový utorok spája s celosvetovým dňom sociálnej práce. K oslavám sa pridala aj KSP a to najskôr usporiadaním konferencie „Dobrá prax – naša inšpirácia“, ktorá tento rok oslávila svoje prvé významné jubileum v podobe už 10. ročníka. Konferencie sa zúčastnili praktici z oblasti sociálnych služieb, zástupcovia samospráv VÚC a Mesta Trnavy, návštevou nás poctil aj samotný predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič.

Týždeň Fakulty zdravotníctva SP príhovor predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič Týždeň Fakulty zdravotníctva SP príhovor prof. PhDR. Mgr. Jana Levická, PhD.

Pre študentov KSP prichystala prednášku o Službe včasnej intervencie a jej podpore rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím a diskusiu s absolventmi našej alma mater. Študenti tak mali možnosť stretnúť sa s viacerými úspešnými absolventmi, ktorí pôsobia v oblasti sociálnej práce. Dozvedeli sa  viac o pohľade samotných praktikov a ich názoroch na štúdium na našej škole a jeho prínose pre ich ďalšie pôsobenie. Zároveň počas diskusie mohli pozvaným hosťom položiť otázky, ktoré ich zaujímali.

Veríme, že všetky aktivity počas Týždňa fakulty boli pre študentov spestrením a rovnako aj obohacujúcim prvkom v ich študijnom živote.

Týždeň Fakulty zdravotníctva SP predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič Týždeň Fakulty zdravotníctva SP detské predstavenie