Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Týždeň fakulty-Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Týždeň Fakulty zdravotníctva LVMvZ v Aule Pazmaneum

Dňa 19.03. 2018 sa v rámci podujatia "Týždeň fakulty" v priestoroch Auly Pazmaneum  na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce konala prednášková šnúra vedecko-populárnych príspevkov  pedagógov a vedeckých pracovníkov Katedry laboratórnych  vyšetrovacích metód v zdravotníctve.

Prednášky sa konali pod záštitou dekana FZaSP pána profesora Jaroslava Slaného, ktorý  v úvode celé podujatie otvoril a privítal všetkých zúčastnených. Záštitu nad programom prebrala vedúca Katedry LVMvZ pani docentka Horváthová.

Odborné prednášky spojené s praktickými ukážkami z praxe vedeckých pracovníkov boli aktuálne a veľmi obohacujúce. Zároveň sa tešili  pozitívnej spätnej väzbe od zúčastnených. Naše kolegyne sa zaradili aj do "štvrtkovej" Poradne zdravia s praktickým meraním pravidelnosti srdcového rytmu a okamžitým počítačovým vyhodnotením zvládaní stresových situácií.

Veríme, že úspešné podujatie "Týždeň fakulty" bude mať svoje pokračovanie aj v budúcnosti.