• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP

Počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady FZaSP TU dňa 20.11. 2019 boli dekanom prof. MUDr. Jaroslavom Slaným, CSc. odovzdané pamätné medaily fakulty štyrom členom akademickej obce. V rámci významého životného jubilea a za trvalo výborné pracovné výsledky na poli pedagogickom aj vedecko výskumnom tieto medaily dostali:


doc. PhDr. Jana Boroňová,PhD.

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.


Na záver potom v mene všetkých vyznamenaných poďakoval prof. Vojtaššák.

Ad multos annos!

Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP