Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prednášky pri príležitosti Týždňa fakulty 2018

Prezentácia študentov - Florence roka 2017

Do finále súťaže postúpilo 7 študentiek z Trnavskej univerzity odboru ošetrovateľstvo. Celá súťaž nám priniesla nezabudnuteľné zážitky. Bolo to pre nás niečo nové. Chceme odkázať aj ostatným študentom, aby sa nebáli a prihlásili sa do ďalšej súťaže Florence roka.

Prezentácia študentov - Florence roka 2017 Prezentácia študentov - Florence roka 2017

 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. -  Samovyšetrovanie prsníka

Prednáška zameraná na teoretické východiská problematiky rakoviny prsníka. Predstavenie kampane Charitatívnej organizácie „Worldwide Cancer“ - „Poznaj svoje citróny“.

Študenti druhého ročníka katedry ošetrovateľstva pri praktickej ukážke techniky samovyšetrovania prsníkov.

PhDr. Alena Uríčková, PhD. -  Samovyšetrovanie prsníka PhDr. Alena Uríčková, PhD. -  Samovyšetrovanie prsníka

 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - Skúsenosti študentov ošetrovateľstva na misii v zahraničí

Absolventi odboru ošetrovateľstva Mgr. Lucia Holeková a Mgr. Richard Biely prezentovali svoje skúsenosti a priblížili zážitky z misijnej činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v utečeneckých táboroch v Slovinsku a Grécku.

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - Skúsenosti študentov ošetrovateľstva na misii v zahraničí doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - Skúsenosti študentov ošetrovateľstva na misii v zahraničí

 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. - Etiketa na vysokých školách

Akademická pôda má svoje písané i nepísané pravidlá. Medzi ne patrí aj akademická etiketa, teda spôsoby správania sa, oslovovania či obliekania na vysokej škole. Je odvodená zo spoločenskej etikety, ktorá je stará viac ako tri storočia, následne je aplikovaná do súčasnej doby a doplnená najmä o "oslovovanie", typické pre akademickú pôdu. Pokiaľ si má univerzitné prostredie zachovať svoju nadčasovú noblesu, je vhodné, aby ďalšie a ďalšie generácie študentov boli s akademickou etiketou oboznamované a táto tak zostala bežnou súčasťou vysokoškolského života.

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. - Etiketa na vysokých školách doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. - Etiketa na vysokých školách

 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. - Nácvik prvej pomoci

V rámci Týždňa fakulty sme odprezentovali krátku prezentáciu o kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR). Zároveň si študenti prakticky precvičili  KPR dospelého na figuríne so spätnou kontrolou úspešnosti  KPR prostredníctvom PC softweru. Študenti využili aj možnosť nácviku resuscitácie dieťaťa a Heimlichovho manévra.