Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Katedra sociálnej práce si dovoľuje informovať o novom študijnom programe s názvom „Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“, ktorý je aktuálne v akreditačnom procese získavania priznaných práv v odbore 3.1.14  sociálna práca. Bakalársky študijný program bude vyučovaný v slovenskom a/alebo anglickom jazyku, v dennej forme alebo pre zamestnaných uchádzačov v dennej kombinovanej forme, alebo v externej forme. 

  Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny - Informačný leták

 

Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny