• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

MedGAMES 2019 v Martine

V dňoch 8. a 9. novembra 2019 sa 4 študentky 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo - Monika Gdovinová, Zuzana Forgáčová, Darina Kresťanová a Júlia Fedorová, pod vedením Mgr. E. Tomíkovej, MPH, zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGAMES 2019. V tomto roku sa konal aj nultý ročník MedGAMES # NURSES pre študentov ošetrovateľstva, ktorý bol realizovaný v Martine. V piatok v simulačnom výučbovom centre bola pre súťažiacich pripravená prezentácia o triedení ranených pri hromadnej nehode a workshopy: ošetrenie stómie, zavedenie intraoseálnej ihly, nasadenie panvového pása, vyberanie stehov, špeciálna starostlivosť o dutinu ústnu, odsávanie dýchacích ciest u pacienta s tracheostomickou kanylou a podávanie liekov injektomatom. V sobotu sa súťaž konala v Univerzitnej nemocnici Martin. Študenti ošetrovateľstva súťažili v 14 úlohách. Súťaž prebiehala od rána až do popoludňajších hodín. Naučili a vyskúšali sme si veľa nových činností. S niektorými sme sa stretli po prvýkrát. Podujatie bolo veľmi náročné, ale výborná skúsenosť. Sme radi, že sme sa súťaže zúčastnili a mladším študentom odporúčame, aby neváhali a na súťaži sa zúčastnili i o rok.

MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine MedGAMES 2019 v Martine