Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.

Piaty ročník tohto vedeckého podujatia sa venoval zaujímavým a aktuálnym témam z oblasti ošetrovateľstva ako sú ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, veda a výskum v ošetrovateľstve, minulosť a súčasnosť sesterskej profesie či klinické prostredie vo vzdelávaní sestier.

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.

Pozvanie na konferenciu prijali významní domáci a zahraniční hostia. Úvodné slová patrili ministerskej sestre PhDr. Darine Dányiovej a prezidentke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivete Lazorovej, dipl. p.a. Doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD. hovorila o rozdieloch v zdravotnej gramotnosti u vybraných skupín obyvateľstva, Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD. s kolektívom autorov prezentovali tému „Muži v profesi všeobecné sestry“.  Popoludní prebehol v Aule Pazmáneum blok prednášok „Predstav svoju nemocnicu“, ktorého sa zúčastnili predstavitelia niekoľkých slovenských nemocníc a zdravotníckych zariadení, ale i zástupcovia Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser z Viedne.

Konferencia sa tešila vysokej účasti zo strany akademických zamestnancov, sestier, iných zdravotníckych pracovníkov i študentov. Sprostredkovala nové zaujímavé trendy v ošetrovateľstve, podnietila bohatú odbornú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu.

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.