Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve IV

Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve IV. Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, rektora Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.

Štvrtý ročník tohto vedeckého podujatia sa venoval zaujímavým a aktuálnym témam z oblasti ošetrovateľstva ako sú ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a jej aplikácia v klinickej praxi, nové trendy v profesii sestry, vzdelávanie v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v komunite, či výskum v ošetrovateľstve.

Na konferencii prezentovali svoje pozvané prednášky významní domáci a zahraniční hostia. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. otvorila konferenciu svojou prednáškou na tému „Aktivity SKSaPA v oblasti vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“. Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. hovoril o problematike štandardizácie ošetrovania pacientov s ranami, prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD. s kolektívom autorov priblížili témy „Názory občanů na faktory ovlivňující vznik a průběh onemocnění srdce a cév“ a „Edukační role sestry v prevenci kardiovaskulárních onemocnění“.

Konferencia sa tešila vysokej účasti zo strany akademických zamestnancov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Sprostredkovala nové zaujímavé trendy v ošetrovateľstve, podnietila bohatú odbornú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu.

Konferencia OŠE  - Alua Rečník Konferencia OŠE  - Alua Rečník

Konferencia OŠE  - Alua Rečník Konferencia OŠE  - Alua Rečník- Dekan FZaSP

Konferencia OŠE  - Alua Rečník Konferencia OŠE  - Alua Rečník