Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia AUTIZMUS - (Ne)známy fenomén

Dňa 10.11. 2016 sa v priestoroch našej fakulty konala konferencia AUTIZMUS - (Ne)známy fenomén. Konferencia bola realizovaná v rámci týždňa vedy a techniky.

Organizátormi boli Katedra sociálnej práce v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a so SPOSA - T.

Súčasťou bohatého programu boli nielen odborné prednášky, ale aj praktické skúsenosti, o ktoré boli ochotní sa podeliť najmä rodičia detí s autizmom.

Vzhľadom k veľmi pozitívnej spätnej väzbe, ktorej sa nám dostalo plánuje Katedra sociálnej práci i naďalej organizovať podobné podujatia.