• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Florence roka 2019

Florence roka 2019 FZaSP

Súťaž Florence 2019 sa konala 25-27.10.2019  v nemocnici Svet zdravia v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 11 študentiek Trnavskej univerzity v Trnave z odboru ošetrovateľstvo, ktoré postúpili do TOP 20 finalistiek. Súťaž pozostávala z teoretickej časti ako boli prednášky a následných workshopov, na ktorých sa študenti zoznámili s moderným vybavením nemocnice ako napríklad CPL- centrálna prípravovňa liekov, moderným prístrojom na meranie vitálnych funkcií, kúpanie novorodenca ale aj sadrovanie.

Finálne sa konalo v nedeľu 27.10. 2019, kde sa vyhodnotili prvé tri miesta. Na prvom mieste sa umiestnila finalistka z Prešovskej univerzity, ktorá si odniesla finančnú odmenu v hodnote 3000 € a lampáš, ako nositeľka titulu Florence roka.

Na druhom mieste sa umiestnila naša študentka, spolužiačka Natália Talafúsová s finančnou odmenou 500 €.

Tretie miesto obsadila  študentka z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a za svoje umiestnenie získala 300 €.

V špeciálnej kategórii „Dôvera“ za vedomosti v oblasti zdravotného poistenia získala Monika Gdovinová študentka Trnavskej univerzity v Trnave finančnú odmenu vo výške 1000 €.

Za vedomosti z testu „ekonomiky“ získala externý disk Júlia Kocunová taktiež študentka Trnavskej univerzity.

Titul- Sestra s najväčším „srdcom“ získala Zuzana Forgáčová opäť študentka Trnavskej univerzity.

Víkend bol poňatý v pozitívnej nálade s výbornou atmosférou. Získali sme veľa nových vedomostí a zručnosti, taktiež aj veľa nových zážitkov, či priateľov..

Florence roka 2019 FZaSP Florence roka 2019 FZaSP