• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja

Dni zdravia- aktivity FZaSP TU na želanie Trnavského samosprávneho kraja

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity bola oslovená Trnavským samosprávnym krajom (VÚC) v rámci dní zdravia pre aktivity, ktoré boli dňa 10. 04. 2019 poskytované zamestnancom a poslancom VÚC. Študenti spolu so zástupcami fakulty v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja poskytovali účastníkom: meranie krvného tlaku,  vyšetrenia z krvi (cholesterol, glykémiu), funkčné vyšetrenie pľúc (Spirometria), vyšetrenia prostredníctvom diagnostickej váhy, nácvik prvej pomoci a taktiež sociálne poradenstvo, kde sa mohli zúčastnení otestovať a zistiť o sebe niečo z oblasti workoholizmu, syndrómu vyhorenia, preferovania spôsobu zaobchádzania s konfliktom, či ako vplývajú naliehavé veci na ich správanie. Zamestnanci a poslanci VÚC prejavili svoj záujem a vďačnosť za tieto aktivity a  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU je vďačná za každú pozitívnu spoluprácu.

Študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity opäť preukázali svoje kvality a zodpovedne sa ujali tejto akcie, za čo im patrí veľká pochvala.

Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja