Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Dňa 24.1. 2018 sa na FZaSP TU konal "Deň otvorených dverí"

Prítomných slávnostne privítal pán dekan v Aule Pazmáneum a následne prebiehali prezentácie jednotlivých študijných odborov. Záujemcovia sa tiež zúčastnili exkurzie výučbových priestorov Únie nevidiacich  a slabozrakých SR a nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín. Záujemcov, ktorí DOD nestihli, radi privítame na akcii "Týždeň fakulty FZaSP TU" v dňoch 19.3. - 23.3. 2018.