• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work
12.11.2019
V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS). Konferenciu otvoril dekan...
Okrúhly stôl "Európsky akčný plán na posilnenie kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva"
11.11.2019
Účastníci okrúhleho stola sa za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika SR dohodli na budúcej spolupráci s cieľom posilniť služby s kapacity vo verejnom zdravotníctve. Výstupom je návrh Trnavskej deklarácie o...
Vedecká konferecnia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.
8.11.2019
Dňa 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 25. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve VI.  Záštitu nad...
Týždeň vedy a techniky na FZaSP
4.11.2019
5.11.2019 Okrúhly stôl "Európsky akčný plán na posilnenie kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva",  Program6.11.2019 Nové trendy v ošetrovateľstve VI.7-8.11.2019    ERIS - Podrobné informácie o konferencii a...
Florence roka 2019 FZaSP
30.10.2019
Súťaž Florence 2019 sa konala 25-27.10.2019  v nemocnici Svet zdravia v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 11 študentiek Trnavskej univerzity v Trnave z odboru ošetrovateľstvo, ktoré postúpili do TOP 20 finalistiek. Súťaž...
Exkurzia v NOÚ v Bratislave
15.10.2019
Dňa 7.10.2019 sa študenti 2. a 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstva s doc. PhDr. Putekovú PhD., zúčastnili exkurzie v NOÚ v Bratislave.   V NOÚ nás srdečne privítali,  informovali nás o kritériách, ktoré by sme mali...