• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková
11.12.2019
Ďňa 10.12.2019 si doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD slávnostne prevzala profesorský dekrét v Prezidentskom paláci.Srdečne blahoželáme a veľmi sa tešíme z tohto úspechu.
Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone
11.12.2019
Naši pedagógovia prof. Rusnáková a prof. Rusnák sa počas svojho pobytu na Univerzite v Scrantone podieľajú na výučbe tém, ktoré súvisia s globálnym zdravím, z pohľadu odborníkov zo Slovenska, ale aj so skúsenosťami z krajín, v ktorých...
Slávnostné poďakovania za reprezentovanie fakulty FZaSP
26.11.2019
Dňa 25.11. 2019 sa študentky III.ročníka FZaSP, študijný odbor Ošetrovateľstvo stretli s p. dekanom prof. MUDr. Jaroslavom Slaným, CSc. za účelom poďakovania za reprezentovanie fakulty. Stretnutie prebiehalo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, kde sa...
Exkurzia v potravinárskych prevádzkach
26.11.2019
Študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru verejné zdravotníctvo sa v rámci predmetu Základy hygieny I. zúčastnili dvoch zaujímavých a prínosných exkurzií s Mgr. Rafajdus  PhD. MPH., Mgr. Melichovou a  Mgr. Plškovou.  ...
Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP
26.11.2019
Počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady FZaSP TU dňa 20.11. 2019 boli dekanom prof. MUDr. Jaroslavom Slaným, CSc. odovzdané pamätné medaily fakulty štyrom členom akademickej obce. V rámci významého životného jubilea a za trvalo výborné...
MedGAMES 2019 v Martine
18.11.2019
V dňoch 8. a 9. novembra 2019 sa 4 študentky 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo - Monika Gdovinová, Zuzana Forgáčová, Darina Kresťanová a Júlia Fedorová, pod vedením Mgr. E. Tomíkovej, MPH, zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGAMES 2019. V tomto roku...