• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
30.3.2020
Vážení návštevníci webových stránok Trnavskej univerzity v Trnave, vážení zamestnanci, študenti, kolegyne a kolegovia,uplynuli už tri týždne od chvíle, keď sme na Trnavskej univerzite v Trnave prešili do režimu dištančného vzdelávania a dva týždne...
16.3.2020
Zvyšuje šancu na prežitie a čo je dôležité - bude všetkým dostupný! Začiatkom zimného semestra sme zakúpili a už aj umiestnili oproti vrátnici, v skrinke pri vstupe na fakultu, Automatický externý defibrilátor (AED). Ide o prenosný prístroj, ktorý...
Magisterské promócie FZaSP TU
20.2.2020
Dňa 19.2. 2020 boli na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce slávnostne promovaní úspešní absolventi Magisterského externého štúdia v programoch: Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.Úspešným absolventom srdečne...
Koronavírus - Hrozí nám nová svetová pandémia?
30.1.2020
Dnes 13:30 zasadne Núdzový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve, aby sa rozhodol, či situácia vyvolaná novým koronavírusom bude vyhlásená za mimoriadnu situáciu ohrozenia zdravia verejnosti medzinárodného rozsahu (Public...
Deň otvorených dverí FZaSP 2020
30.1.2020
29. januára 2020 na našej fakulte prebiehal „Deň otvorených dverí“. Všetkých návštevníkov privítal pán dekan  Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a predstavil im ponuku našich študijných programov. Na aktuálne otázky o všeobecných podmienkach...
Reprezentácia Katedry VZ vo WHO
15.1.2020
Počas zimného semestra absolvovala Mgr. Dominika Plančíková, PhD. stáž v Regionálnom úrade WHO pre Európu so sídlom v Kodani. V rámci stáže bola zapojená do aktivít programu Governance for Health a projektu Zdravé mestá. Podieľala sa...