• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Testovali sme zamestnancov univerzity na COVID-19
22.5.2020
Pomaly sa na univerzite vraciame do bežného života. Zamestnanci univerzity boli testovaní rýchlymi diagnostickými protilátkovými testami na ochorenie COVID-19. Všetci testovaní boli negatívny. Ďakujeme Katedre ošetrovateľstva a Katedre LVM v...
17. máj Svetový deň hypertenzie
15.5.2020
Svetový deň hypertenzie vznikol pod záštitou Svetovej ligy proti hypertenzii (WHL) a pripomíname si ho od roku 2005. Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a aktivitám proti tomuto “tichému zabijakovi”....
11.5.2020
Dňa 12. mája 2020 si pripomíname Medzinárodný deň sestier a zároveň 200. výročie od narodenia Florence Nightingale, ktorá je v historickom kontexte považovaná za zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. Jej životné dielo a odkaz je...
Edukačné videá pre pracovníkov s COVID-19
5.5.2020
Doktorandka na katedre verejného zdravotníctva Mgr. Janka Prnová a Marek Duranský pripravili edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov ošetrujúcich COVID-19 pacientov a pre kňazov poskytujúcich pastoračnú službu týmto pacientom.Obliekanie a...
30.3.2020
Vážení návštevníci webových stránok Trnavskej univerzity v Trnave, vážení zamestnanci, študenti, kolegyne a kolegovia,uplynuli už tri týždne od chvíle, keď sme na Trnavskej univerzite v Trnave prešili do režimu dištančného vzdelávania a dva týždne...
16.3.2020
Zvyšuje šancu na prežitie a čo je dôležité - bude všetkým dostupný! Začiatkom zimného semestra sme zakúpili a už aj umiestnili oproti vrátnici, v skrinke pri vstupe na fakultu, Automatický externý defibrilátor (AED). Ide o prenosný prístroj, ktorý...