• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Exkurzia v NOÚ v Bratislave
15.10.2019
Dňa 7.10.2019 sa študenti 2. a 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstva s doc. PhDr. Putekovú PhD., zúčastnili exkurzie v NOÚ v Bratislave.   V NOÚ nás srdečne privítali,  informovali nás o kritériách, ktoré by sme mali...
Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja
30.9.2019
Dňa 24.9.2019 TTSK v Trnave organizoval Dni zdravia pre verejnosť. V tento deň sa mohli zamestnanci i verejnosť dozvedieť niečo o svojom zdraví. Študenti študijných odborov Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy a Verejné zdravotníctvo...
slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov
26.9.2019
Dňa 25.9. 2019 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Prvákov privítal na akademickej pôde dekan Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. v zastúpení...
stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci
20.9.2019
Mesto Hlohovec ponúka stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou...
31.8.2019
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce otvára v akademickom roku 2019/2020 nový vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite" - špecializačné štúdium. Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TUGarant...
28.6.2019
Na pôde našej fakulty sme privítali vzácnu návštevu, zástupkyne bratislavskej ŽIVENY, spolku slovenských žien, PhDr. Alenu Bučekovú, súčasnú predsedníčku MO Bratislava a jej kolegyňu pani Lydku Brabcovú. Živena tento rok oslavuje 150 rokov od...